Thông tin giao hàng

1, Miễn phí giao hàng trong phạm vi 10km

2, Miễn phí giao 10 km - 30 km áp dụng đơn hàng  tối thiểu 2 triệu

- Ngoài 2 điều kiện cửa hàng sẽ hỗ trợ việc giao hàng qua các kênh giao hàng nhanh, phí giao hàng do khách hàng tự chịu,