Điệu kiện & Thanh toán

Cửa hàng hỗ trợ việc thanh toán qua hình thưc Internet Banking:

Ngân hàng: Ngân hàng TPBank

Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN TOI

Số tài khoản: 25108800001

Chi Nhánh: Phạm Hùng


Vui lòng chụp lại thông tin chuyển khoản và gửi cho chúng tôi qua 

Zalo: (0977) 788 382 hoặc (0973) 688 958