Chính sách bảo mật

1, Cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng

2, Đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc xuất sứ

3, Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vấn đề liên quan đến hàng hóa chúng tôi bán ra