Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

Thiết Bị Vật Tư Điện Nước Tới Hà
Thiết Bị Vật Tư Điện Nước Tới Hà
Ql17, Ngọc Xuyên, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh
Điện thoại:
(0977) 788 382 - (0973) 688 958

Giờ mở cửa
7:00 ~ 19:00

Thông tin liên hệ